วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดประเพณีนี้ขึ้น ก็เนื่องมาจากมีพระภิกษุสงฆ์ได้เดินไปเหยียบย้ำต้นกล้าในนาของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอนุญาติให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรสามารถอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ่น 15 ค่ำเดือน 11 โดยในช่วงเข้าพรรษานี้ชาวบ้านนิยมนำเทียนมาถวายพระภิกษุ เพราะเชื่อว่าจะทำให้เฉลียวฉลาดและมีไหวพริบประดุจขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียน

ประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นชาวบ้านนิยมถวายเทียน ก็เนื่องมาจากสมัยก่อนั้นพระภิกษุไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายแก่พระภิกษุให้ใช้ในการจุดเพื่อปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ในช่วงจำพรรษา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายนั้นชาวบ้านนิยมแห่กันอย่างเอิกเกริกและปฏิบัติสืบทอดกันมากลายเป็นประเพณี


งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จึงเป็นประเพณีที่หลอมรวมความผูกพันของชาวบ้านที่ร่วมกันบริจาคเทียนเพื่อหลอมเป็นเทียนเล่มใหญ่ เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชาวบ้าน ในการทำลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบนเทียนนั้น ล้วนแต่เป็นฝืมือของช่างในท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนการจัดขบวนแห่ก็ใช้แต่ของพื้นเมือง เช่น การแต่งกาขบวนฟ้อน จะใช้ผ้าพื้นเมืองเป็นหลัก การฟ้อนรำจะใช้ท่ารำที่ดัดแปลงมาจากวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้าน ดนตรีประกอบก็เป็นดนตรีจากท้องถิ่น ผสมกับการขับร้องที่สนุกสนาน ทำให้งานประเพณีนั้นยิ่งใหญ่ที่ชาวบ้านต่างรอคอย

PDF : http://pdfcast.org/pdf/1352821495

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น