วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเพณีวันออกพรรษา

ประเพณีวันออกพรรษาของไทย ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสิบเอ็ด เป็นวันที่พระภิกษุสงฑ์ต้องอยู่จำวัดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หมายถึง วันที่พระภิกษุต่างตักเตือนซึ้งกันและกันโดยไม่มีการโกรธเคือง กล่าวถึงเรื่องบกพร่องต่างๆ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ได้อยู่ร่วมกัน และผู้ที่ถูกกล่าวเตือนต้องยอมรับและพิจรณาตนเอง ซึ่งผู้ที่กล่าวตักเตือนนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความปราถนาดีต่อผู้ที่ตนว่ากล่าว หลักการปฏิบัตินี้สามารถนำมาปฏิบัติหรือใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนหรือการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี


ในวันออกพรรษานั้นพุทธศาสนิกชนจะให้ความสำคัญโดยถือว่าเป็นวันพระ และจะไปทำบุญตักบาตรท รักษาศิล ฟังเทศน์ โดยเรียกว่า “ตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโว มาจากคำว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ

เทโวโรหณะ แปลว่า หยั่งลงมาจากเทวโลก

ประเพณีการตักบาตรเทโวนั้นตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำ เดือนสิบเอ็ด เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสร็จจากสวรรค์ชั่นดาวดึงลงสู่โลกมนุษย์ เพื่อเป็นการต้อนรับเสด็จพระองค์
PDF : วันออกพรรษา

1 ความคิดเห็น:

monton kt กล่าวว่า...

ประเพณีไทย

แสดงความคิดเห็น